lekárka ilustrácia
Sebastian Holesz - Administrátor

Sebastian Holesz - Administrátor

Nový školský rok – ako postupovať?

ZMENY OD 1. SEPTEMBRA 2020


Materské, základné a stredné školy – rodičia pri nástupe detí do školy podpíšu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, jeho súčasťou bude dotazník (či bolo dieťa od 17.8.2020 v zahraničí alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí). Ak bolo v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, je potrebné sledovať jeho zdravotný stav, ale do zariadenia dieťa nastúpi. Pediater tieto tlačivá nepodpisuje. Ak sa vyskytnú príznaky infekcie u dieťaťa, zákonný zástupca kontaktuje pediatra TELEFONICKY a riadi sa jeho pokynmi.
Nosenie rúšok bude povinné počas prvých dvoch týždňov školského roka pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl
Pre žiakov na prvom stupni základných škôl a deti v predškolských zariadeniach bude rúško nepovinné v triedach, povinné však bude v interiéroch škôl mimo triedy, s výnimkou konzumácie jedál.

Bližšie informácie k školám: 

Branislav Gröhling – na nový školský rok sme pripravení

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Vaši lekári a sestričky z detskej ambulancie MEDA.

lekár ilustrácia

Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore