lekárka ilustrácia
Ambulancia Skalica

Ambulancia Skalica

Školíme nových pediatrov pre náš region!

Nedostatok detských lekárov je všade okolo. Mnohé ambulancie už ostávajú bez detského lekára, zanikajú.

Našou snahou je, aby v Skalici bola stále dobrá starostlivosť o detských pacientov.

Pediatria v Skalici má dlhodobo dobré meno, tradíciu, ktorú začal v nemocnici jej priekopník pán primár MUDr. Jankech a štafetu ďalej prebral pán primár MUDr. František Hottmar, ktorému do posledného dňa na nej veľmi záležalo.

Neskôr vznikali detské ambulancie, z nich najznámejšiu viedla pani doktorka MUDr. Jarmila Sosnová, ktorá sa stala v Skalici symbolom ambulantnej pediatrie – bola pediatrom troch generácií. Mnohí Vaši rodičia si ju určite v dobrom pamätajú. Sám som bol jej malým pacientom, neskôr jej žiakom a konečne potom i kolegom.

Aj my prispievame svojim dielom na rozvoji pediatrie a podieľame sa na tom, aby dorastali ďalší erudovaní detskí lekári pre náš kraj, okres, naše mesto Skalicu.

Vnímam toto skoro ako svoju osobnú povinnosť, záväzok voči svojim učiteľom.

Preto Vážení pacienti, rodičia možno stretnete občas i v našej ambulancii lekára ktorý u nás vykonáva časť svojho postgraduálneho vzdelávania.

Naša ambulancia opätovne obhájila licenciu a patrí medzi akreditované školiace zariadenia Sovenskej zdravotníckej univerzity – inštitúcie ktoré školia špecialistov v špecializačnom odbore pediatria.

MUDr. Peter Košík, odborný garant

lekár ilustrácia

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.