lekárka ilustrácia
Tereza Helis

Tereza Helis

IZOLÁCIA AJ KARANTÉNA SA SKRACUJÚ NA 5 DNÍ

Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa od 25.1.2022 menia viaceré pravidlá pre izoláciu po pozitívnom teste, ako aj pre karanténu po styku s pozitívnou osobou (https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf?fbclid=IwAR1DW83s24TpumvokwXNV8aP3QowIAZox90lKr-f5YSp17_SUyvg9SuIE7U).

Skrátenie izolácie a karantény je pragmatické, nie medicínske rozhodnutie. Z dôvodu intenzívnej dynamiky šírenia variantu Omikron prichádza k rýchlemu nárastu prípadov, pričom situácia sa naďalej zhoršuje. Cieľom zmien je predísť masívnym personálnym výpadkom v službách a v podnikoch.

VYSVETLENIE POJMOV:

Izolácia: po doručení pozitívneho výsledku testu

Karanténa: po úzkom kontakte s pozitívnou osobou

ZA POZITÍVNEHO SA BUDE OSOBA POVAŽOVAŤ PO DORUČENÍ VÝSLEDKOV:

• RT-PCR testu

• LAMP testu

• antigénového testu

• Point of care testu (PoCT)

Za pozitívneho bude človek považovaný aj po vykonaní domáceho antigénového testu, ktorý však musí posúdiť jeho všeobecný lekár.

PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok.

DOMÁCA IZOLÁCIA POZITÍVNEJ OSOBY: očkovaní, po prekonaní, neočkovaní

• bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť

• nasledujúcich 5 dní musí táto osoba na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu

• ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár

KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU neočkovaní, očkovaní bez posilňujúcej dávky (viac ako 9 mesiacov od zaočkovania)

• bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u tejto osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť

• nasledujúcich 5 dní musí na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu

• ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár

KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU plne očkovaní s posilňujúcou dávkou, plne očkovaní do 9 mesiacov od zaočkovania, po prekonaní

• povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je plne zaočkovaná a má aplikovanú posilňujúcu dávku – ak nebude mať príznaky ochorenia

• všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť napríklad v prípade úzkeho kontaktu s osobou v spoločnej domácnosti, možnom ohrození imunodeficitnej osoby na pracovisku kontaktu, a pod.

• osoba musí nasledujúcich 7 dní nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu

DEFINÍCIA ÚZKEHO KONTAKTU S POZITÍVNOU OSOBOU kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a zároveň:

• boli osoby v priamom fyzickom kontakte

• boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút

• osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút

• osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút

Doba úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

SKRÁTENIE IZOLÁCIE A KARANTÉNY JE PRAGMATICKÉ, NIE MEDICÍNSKE ROZHODNUTIE.

Aj po 5 dňoch môže byť ešte človek infekčný. Napríklad nová (pre-print) štúdia na americkej NBA ukázala u omikron prípadov, že viac ako polovica bola infekčná ešte 5 dní po prvom pozitívnom teste, 25% ešte v šiesty deň a 13% ešte na siedmy deň.

Z toho dôvodu:

• dôrazne odporúčame zamestnávateľom preferovať home office

• osoby po ukončení izolácie a karantény musia nosiť respirátor FFP2

• po ukončení izolácie a karantény by tieto osoby nemali navštevovať hromadné podujatia, reštaurácie, športoviská,…

lekár ilustrácia

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.