Ambulancia Skalica

Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore a to preto, aby ste mohli byť vyšetrení bez čakania

Ordinačné hodiny

Pondelok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:00
akútne chorí

12:30 - 15:30
prevencie, objednaní, kontroly, administratíva

Pondelok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:00
akútne chorí

12:30 - 15:30
prevencie, objednaní, kontroly, admini-
stratíva

Utorok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 9:00
akútne chorí

9:00 - 12:30
predpisy liekov, administratíva

Utorok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 9:00
akútne chorí

9:00 - 12:30
predpisy liekov, admini-
stratíva

Streda

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:00
akútne chorí

13:00 - 15:00
poradňa deti do 15 mes.

15:00 - 16:00
administratíva

Streda

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:00
akútne chorí

13:00 - 15:00
poradňa deti do 15 mes.

15:00 - 16:00
admini-
stratíva

Štvrtok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:00
akútne chorí

12:30 - 15:30
prevencie, objednaní, kontroly, administratíva

Štvrtok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:00
akútne chorí

12:30 - 15:30
prevencie, objednaní, kontroly, admini-
stratíva

Piatok

7:00 - 7:30
odbery

7:30 - 12:30
akútne chorí

Aktuality

Nadštandartné vyšetrenia v Skalici

Ultrazvukové vyšetrenie

MUDr. Peter Košík Ultrazvuk

V našej skalickej ambulancii je dostupné pre všetkých našich pacientov prakticky online ultrazvukové vyšetrenie podľa aktuálnych ťažkostí.

Spolupracujeme s výbornými laboratóriami, takže v prípade závažného alebo nejasného  ochorenia dieťaťa, môžeme mať výsledky k dispozícii už cca do 1 hodiny.

Ultrazvukové vyšetrenie

MUDr. Peter Košík Ultrazvuk

V našej skalickej ambulancii je dostupné pre všetkých našich pacientov prakticky online ultrazvukové vyšetrenie podľa aktuálnych ťažkostí.

Spolupracujeme s výbornými laboratóriami, takže v prípade závažného alebo nejasného  ochorenia dieťaťa, môžeme mať výsledky k dispozícii už cca do 1 hodiny.

Ultrazvukové vyšetrenie

V našej skalickej ambulancii je dostupné pre všetkých našich pacientov prakticky online ultrazvukové vyšetrenie podľa aktuálnych ťažkostí.

Spolupracujeme s výbornými laboratóriami, takže v prípade závažného alebo nejasného  ochorenia dieťaťa, môžeme mať výsledky k dispozícii už cca do 1 hodiny.

MUDr. Peter Košík Ultrazvuk

Upozornenie pre pacientov

  • Prosíme o dodržovanie ordinačných hodín podľa jednotlivých kategórii
  • V čase prevencií a dojčenskej poradne nie je možné prichádzať s akútne chorými deťmi z dôvodu prenosu infekcie. Prosíme buďte v tomto smere ohľaduplní.
  • I napriek tomu, že poskytujeme možnosť objednania v konkrétny čas na vyšetrenie, sme ambulancia ktorá poskytuje i akútne vyšetrenia. Preto môže dôjsť k sklzu v časovom pláne.
  • Pri urgentnom ochorení majú vždy prednosť deti do 1 roka s vysokou teplotou, deti s podozrením na infekčné ochorenie s vyrážkou.
  • Poradie vždy určuje lekár.

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.