Kontaktujte nás

Počas ordinačných hodín riešime prednostne deti prítomné v ordinácii a tak telefonická komunikácia pôsobí rušivo.

Na Slovensku je neuveriteľná – až dvojnásobná – návštevnosť primárnych lekárov oproti ostatnému vyspelému svetu. Nikde vo svete nie je možné počítať s okamžitou dostupnosťou vyšetrenia u pediatra v prvý deň príznakov (samozrejme, okrem závažných príznakov). Treba zvažovať možnosti domácej liečby, najmä v chrípkových obdobiach, na vyšetrenie prísť pri nelepšení príznakov alebo pri výraznom zhoršení stavu.

Kedy nás môžete kontaktovať

  • Akútne otázky kedykoľvek v čase ordinačných hodín
  • Konzultácie po telefóne vo vyhradený čas
  • Informácie o výsledkoch vo vyhradený čas
  • Požiadavky na recepty či potvrdenia prednostne prostredníctvom e-mailu s dostatočným predstihom (inak telefonicky vo vyhradený čas)

Napište nám

Napište nám