O nás

Naše začiatky

Ambulancia Meda Dva Skalica

Začiatok našej ambulantnej praxe sa datuje od roku 2007, kedy sme prevzali prax od MUDr. Anny Potočárovej. 

Následne po návrate MUDr. Košíka zo študijného pobytu v Prahe sme pracovali v ambulancii 2 lekári a tak nás požiadali o prevzatie ambulancie po MUDr. Dagmar Kupcovej v Šaštíne, ktorú sme následne v roku 2008 odkúpili.

Naše ordinácie sa nachádzajú v Skalici a Šaštíne-Strážach, kde poskytujú kvalifikovanú starostlivosť v odbore praktické lekárstvo pre deti a dorast.

Ambulancia Meda Dva Skalica

Naše začiatky

Začiatok našej ambulantnej praxe sa datuje od roku 2007, kedy sme prevzali prax od MUDr. Anny Potočárovej. 

Následne po návrate MUDr. Košíka zo študijného pobytu v Prahe sme pracovali v ambulancii 2 lekári a tak nás požiadali o prevzatie ambulancie po MUDr. Dagmar Kupcovej v Šaštíne, ktorú sme následne v roku 2008 odkúpili.

Naše ordinácie sa nachádzajú v Skalici a Šaštíne-Strážach, kde poskytujú kvalifikovanú starostlivosť v odbore praktické lekárstvo pre deti a dorast.

Naše začiatky

Ambulancia Meda Dva Skalica

Začiatok našej ambulantnej praxe sa datuje od roku 2007, kedy sme prevzali prax od MUDr. Anny Potočárovej. 

Následne po návrate MUDr. Košíka zo študijného pobytu v Prahe sme pracovali v ambulancii 2 lekári a tak nás požiadali o prevzatie ambulancie po MUDr. Dagmar Kupcovej v Šaštíne, ktorú sme následne v roku 2008 odkúpili.

Naše ordinácie sa nachádzajú v Skalici a Šaštíne-Strážach, kde poskytujú kvalifikovanú starostlivosť v odbore praktické lekárstvo pre deti a dorast.

Na čom si zakladáme

MUDr. Peter Košík ultrazvuk

Krédom našej pediatrickej praxe je vysoká kvalita medicínskej starostlivosti,  jej výborná dostupnosť a tiež dobrá úroveň ostatných súvisiacich služieb. 

Radi pomáhame rodičom v snahe o predchádzanie ochorení a v podpore zdravého životného štýlu ich detí. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa a preferencie rodiny.  Snažíme sa vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery a porozumenia

Deti sa snažíme liečiť podľa aktuálnych medicínskych poznatkov, zložitejšie prípady vždy konzultujeme so špecialistami v danom odbore.

Na čom si zakladáme

Krédom našej pediatrickej praxe je vysoká kvalita medicínskej starostlivosti,  jej výborná dostupnosť a tiež dobrá úroveň ostatných súvisiacich služieb. 

Radi pomáhame rodičom v snahe o predchádzanie ochorení a v podpore zdravého životného štýlu ich detí. 

MUDr. Peter Košík ultrazvuk

Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa a preferencie rodiny.  Snažíme sa vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery a porozumenia
Deti sa snažíme liečiť podľa aktuálnych medicínskych poznatkov, zložitejšie prípady vždy konzultujeme so špecialistami v danom odbore.

Krédom našej pediatrickej praxe je vysoká kvalita medicínskej starostlivosti,  jej výborná dostupnosť a tiež dobrá úroveň ostatných súvisiacich služieb. 

Radi pomáhame rodičom v snahe o predchádzanie ochorení a v podpore zdravého životného štýlu ich detí. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa a preferencie rodiny.  Snažíme sa vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery a porozumenia

Na čom si zakladáme

MUDr. Peter Košík ultrazvuk

Deti sa snažíme liečiť podľa aktuálnych medicínskych poznatkov, zložitejšie prípady vždy konzultujeme so špecialistami v danom odbore.

Naše priestory

Ambulancia Meda Dva Skalica

Naše priestory ponúkajú príjemný pocit a bezpečie Vašim deťom. U nás majú Vaše deti možnosť využiť čas sledovaním edukačných programov.

Mimo to sú obidve naše ambulancie dobre dostupné  v centre mesta. Tiež ordinačné hodiny prispôsobujeme možnostiam rodičov a umožňujeme objednanie na Vami zvolenú dobu a čas.

Naše priestory

Ambulancia Meda Dva Skalica

Naše priestory ponúkajú príjemný pocit a bezpečie Vašim deťom. U nás majú Vaše deti možnosť využiť čas sledovaním edukačných programov.

Mimo to sú obidve naše ambulancie dobre dostupné  v centre mesta. Tiež ordinačné hodiny prispôsobujeme možnostiam rodičov a umožňujeme objednanie na Vami zvolenú dobu a čas.

Ambulancia Meda Dva Skalica

Naše priestory

Naše priestory ponúkajú príjemný pocit a bezpečie Vašim deťom. U nás majú Vaše deti možnosť využiť čas sledovaním edukačných programov.

Mimo to sú obidve naše ambulancie dobre dostupné  v centre mesta. Tiež ordinačné hodiny prispôsobujeme možnostiam rodičov a umožňujeme objednanie na Vami zvolenú dobu a čas.

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.