Ambulancia Šaštín - Stráže

Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore