Ambulancia Skalica

Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore