Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore