Zásady ochrany osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Meda Dva s. r. o., IČO: 36817708, sídlo: Blahova 2411/55, 90901 Skalica (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webových stránok, na ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

DÔVODY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  4. na prenosnosť osobných údajov,
  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: medadvasro@gmail.com alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

SÚBORY COOKIES

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

SÚBORY COOKIES, KTORÉ BEŽIA AJ BEZ SÚHLASU

NÁZOV rc::a
KATEGÓRIA necessary
POSKYTOVATEĽ www.google.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) nikdy

NÁZOV rc::b
KATEGÓRIA necessary
POSKYTOVATEĽ www.google.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) na konci relácie

NÁZOV rc::c
KATEGÓRIA necessary
POSKYTOVATEĽ www.google.com
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 2 roky

NÁZOV rc::d-15#
KATEGÓRIA necessary
POSKYTOVATEĽ www.google.com
TYP HTML 
VYPRŠÍ (ZA) 2 roky

NÁZOV cookie_notice_accepted
KATEGÓRIA necessary
POSKYTOVATEĽ www.ambulanciameda.sk
TYP HTML
VYPRŠÍ (ZA) 1 rok

NÁZOV NID
KATEGÓRIA marketing (pre službu reCaptcha – uloží sa automaticky bez súhlasu)
POSKYTOVATEĽ www.google.com
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) 6 mesiacov

NÁZOV collect
KATEGÓRIA statistics (pre službu reCaptcha – uloží sa automaticky bez súhlasu)
POSKYTOVATEĽ google-analytics.com
TYP Pixel
VYPRŠÍ (ZA) na konci relácie

SÚBORY COOKIES, KTORÉ BEŽIA IBA SO SÚHLASOM

NÁZOV _ga
KATEGÓRIA statistics
POSKYTOVATEĽ www.ambulanciameda.sk
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) 2 roky

NÁZOV _gat
KATEGÓRIA statistics
POSKYTOVATEĽ www.ambulanciameda.sk
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) 1 deň

NÁZOV _gid
KATEGÓRIA statistics
POSKYTOVATEĽ www.ambulanciameda.sk
TYP HTTP
VYPRŠÍ (ZA) 1 deň

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.