Ambulancia Šaštín-Stráže

Ordinačné hodiny

Pondelok

7:00 - 9:00
ambulancia, odbery biologického materiálu

9:00 - 12:00
ambulancia

12:00 - 14:00
administratíva

Utorok

7:00 - 9:00
odbery biologického materiálu

9:00 - 10:00
objednaní pacienti, návštevy

10:00 - 12:00
ambulancia

12:00 - 14:30
poradňa

Streda

7:00 - 9:00
odbery biologického materiálu

10:00 - 11:30
objednaní pacienti, návštevy

11:30 - 14:00
ambulancia

Štvrtok

7:00 - 9:00
ambulancia, odbery biologického materiálu

9:00 - 12:00
ambulancia

12:00 - 13:00
administratíva

Piatok

7:00 - 9:00
ambulancia, odbery biologického materiálu

9:00 - 10:30
ambulancia

10:30 - 12:30
administratíva

Aktuality

Vítame pacientov doktorky Bajtošovej

Vážení   pacienti Od 2.11.2020 na základe rozhodnutia TTSK  sa budeme starať o deti z Borského Mikuláša a Bilkových Humeniec, ktoré chodili doteraz do ambulancie pani doktorky Bajtošovej. Bohužiaľ,…

Najnovšie informácie ohľadom pandemie COVID-19

Vážení rodičia, pacienti! Iste sledujete vývoj situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu na Slovensku a najnovšie obmedzenia, ktoré majú smerovať k ochrane zdravia nás všetkých…

Objednávanie pacientov

Vážení rodičia a pacienti, aj naďalej je potrebné sa k nám vopred objednať (akútne stavy či preventívne prehliadky) prostredníctvom našej stránky, emailom alebo telefonicky. Všetky…

Upozornenie pre pacientov

  • Prosíme o dodržovanie ordinačných hodín podľa jednotlivých kategórii
  • V čase prevencií a dojčenskej poradne nie je možné prichádzať s akútne chorými deťmi z dôvodu prenosu infekcie. Prosíme buďte v tomto smere ohľaduplní.
  • I napriek tomu, že poskytujeme možnosť objednania v konkrétny čas na vyšetrenie, sme ambulancia ktorá poskytuje i akútne vyšetrenia. Preto môže dôjsť k sklzu v časovom pláne.
  • Pri urgentnom ochorení majú vždy prednosť deti do 1 roka s vysokou teplotou, deti s podozrením na infekčné ochorenie s vyrážkou.
  • Poradie vždy určuje lekár.

Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore