Ambulancia Šaštín-Stráže

Pacientov vyšetrujeme len po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore a to preto, aby ste mohli byť vyšetrení bez čakania

Ordinačné hodiny

Pondelok

7:00 - 9:00
ambulancia, odbery biologického materiálu

9:00 - 12:00
ambulancia

12:00 - 14:00
administratíva

Utorok

7:00 - 9:00
odbery biologického materiálu

9:00 - 10:00
objednaní pacienti, návštevy

10:00 - 12:00
ambulancia

12:00 - 14:30
poradňa

Streda

7:00 - 9:00
odbery biologického materiálu

10:00 - 11:30
objednaní pacienti, návštevy

11:30 - 14:00
ambulancia

Štvrtok

7:00 - 9:00
ambulancia, odbery biologického materiálu

9:00 - 12:00
ambulancia

12:00 - 13:00
administratíva

Piatok

7:00 - 9:00
ambulancia, odbery biologického materiálu

9:00 - 10:30
ambulancia

10:30 - 12:30
administratíva

Upozornenie pre pacientov

  • Prosíme o dodržovanie ordinačných hodín podľa jednotlivých kategórii
  • V čase prevencií a dojčenskej poradne nie je možné prichádzať s akútne chorými deťmi z dôvodu prenosu infekcie. Prosíme buďte v tomto smere ohľaduplní.
  • I napriek tomu, že poskytujeme možnosť objednania v konkrétny čas na vyšetrenie, sme ambulancia ktorá poskytuje i akútne vyšetrenia. Preto môže dôjsť k sklzu v časovom pláne.
  • Pri urgentnom ochorení majú vždy prednosť deti do 1 roka s vysokou teplotou, deti s podozrením na infekčné ochorenie s vyrážkou.
  • Poradie vždy určuje lekár.

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.