Naše služby

Naše ambulancie dennodenne v čase ordinačných hodín vykonávajú odbornú starostlivosť pre registrované deti. Všetku liečebnú starostlivosť a povinné prehliadky Vašim deťom platí zdravotná poisťovňa. Hradené sú u nás len služby na vyžiadanie rodičov alebo tretích strán.

Čo vám v našich ambulanciách ponúkame

  • Preventívne prehliadky v predpísaných intervaloch

  • Očkovanie povinné podľa očkovacieho kalendára i odporúčané nepovinné očkovania

  • Posudzovanie spôsobilosti k nástupu MŠ, SŠ, VŠ, športové činnosti, výkon povolania či posúdenie adeptov na vodičský preukaz

  • Liečebnú starostlivosť pri akútnych ochoreniach

  • Poradňu pre dojčatá od 0-1 roka veku (vrátane poradenstva zdravej výživy)

    Proaktívne podporujeme dojčenie v spolupráci s laktačnou poradkyňou

  • Individuálnu starostlivosť pre deti s dlhodobým alebo vážnym zdravotným postihnutím či znevýhodnením

  • Návštevnú službu novorodencov, respektíve vážne chorých či imobilných pacientov

  • Odbery krvi a biologického materiálu

Registrácia nových pacientov

Kartotéka Ambulancia Meda Dva

Registrujeme novorodencov po predchádzajúcom telefonickom  kontakte alebo osobnom stretnutí u nás. Prednostne registrujeme súrodencov a deti našich pacientov a deti novo prisťahované do nášho obvodu

Garantujeme ochranu osobných údajov podľa nariadenia EP a Rady EU podľa platných smerníc. 

Registrácia nových pacientov

Registrujeme novorodencov po predchádzajúcom telefonickom  kontakte alebo osobnom stretnutí u nás. Prednostne registrujeme súrodencov a deti našich pacientov a deti novo prisťahované do nášho obvodu

Garantujeme ochranu osobných údajov podľa nariadenia EP a Rady EU podľa platných smerníc. 

Kartotéka Ambulancia Meda Dva

Registrácia nových pacientov

Kartotéka Ambulancia Meda Dva

Registrujeme novorodencov po predchádzajúcom osobnom stretnutí u nás. Prednostne registrujeme súrodencov a deti našich pacientov a deti novo prisťahované do nášho obvodu

Garantujeme ochranu osobných údajov podľa nariadenia EP a Rady EU podľa platných smerníc. 

Naše technické vybavenie

prístroj na diagnostiku ochorení ucha

prístroj na zisťovanie saturácie krvi kyslíkom (okysličenia krvi), posúdi závažnosť postihnutia dýchacích ciest a srdcovocievneho aparátu

do 3 minút pomáha určiť, či ide o bakteriálnu infekciu s nutnosťou liečby antibiotikami

na syntézu C-reaktívneho proteínu potrebuje organizmus čas, preto môže byť v prvých 6-12 hodinách hodnota CRP nízka napriek rozvíjajúcej sa bakteriálnej infekcii

závažnosť infekcie možno posúdiť výškou CRP a tiež pomerom hodnoty CRP a dĺžky príznakov (teplota, schvátenosť, bolesť) – čím je pomer väčší, tým vážnejšia je infekcia hodinách od nástupu akútnej infekcie

prístroj na vyšetrenie hladiny krvného cukru

zapožičiavame pre domácu aplikáciu liekov priamo do dýchacích ciest pri ich alergickom alebo i infekčnom zápale (astme)

na zhodnotenie prírastku hmotnosti dojčených detí

na zachytenie infekcie močových ciest, prieniku glukózy (cukru) do moču a iné

Očkovanie proti HPV

Dávame do pozornosti očkovanie plne hradené poisťovňami proti HPV vírusom, ktoré môžu spôsobovať rakovinu (krčka maternice, vulvy, penisu, análneho otvoru, orofaryngu) – CERVARIX vo veku od 12 do 13 rokov pre chlapcov aj pre dievčatá – chráni pred 2 najčastejšími vírusmi. Podávajú sa dve dávky.

GARDASIL 9 – chráni pred 9 vírusmi, nie je plne hradená poisťovňami, ale je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi lacnejšia – jedna dávka stojí 74,97 eur, podávajú sa dve dávky (u 9 – 14 ročných), 3 dávky u 15  a starších.

V prípade ďalších otázok sa neváhajte spýtať v ambulancii!

PROSÍME VÁS,

ambulanciu navštevujte len po objednaní (email, telefon).

To platí i pre chorých, vždy Vám najdeme termín keď to je potrebné.

Vstup do čakárne a ambulancie je  možný len s respirátorom.

Odkladne zdlhave obtiaže neriešte v pondelky a piatky ale objednajte sa emailom, neblokujete tak čas v ordinácii akutne chorým

ĎAKUJEME.